Lütfen bekleyiniz...

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Uluslararası Koruma Başvurusunun Reddedilmesi İşleminin İptali - İtiraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Uluslararası Koruma Başvurusunun Reddedilmesi İşleminin İptali - İtiraz Dilekçesi ….. …. MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) DA...

Eğitim Sebebiyle Oturma İzni Talebi

Yazışma / Form
Eğitim Sebebiyle Oturma İzni Talebi ….. GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE   Konu : Eğitim Sebebiyle Oturma İzni Verilmesi Talebi Hk.  …….. vatandaşlığı tabiyetinde bulunmaktayım ...... numaralı pasaport sahibiyim. …….. ilinde ……………………… üniversitesinde öğre...

Uluslararası Koruma Başvurusu Geri Çekilmiş Sayılması - İtiraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Uluslararası Koruma Başvurusu Geri Çekilmiş Sayılması - İtiraz Dilekçesi ….. …. MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI     ...

Yabancı İşçi Çalıştırılması Sebebiyle İdari Para Cezasına İtiraz - İtiraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Yabancı İşçi Çalıştırılması Sebebiyle İdari Para Cezasına İtiraz - İtiraz Dilekçesi …..  SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN                  : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) KARŞI T...

Oturum İzni Talep Dilekçesi

Yazışma / Form
Oturum İzni Talep Dilekçesi                                                                                                                        …. GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                          ...

Yabancı İşçinin Çalışma İzninin İptali Talepli Dilekçe

Yazışma / Form
Yabancı İşçinin Çalışma İzninin İptali Talepli Dilekçe …. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA ANKARA ...

İdari Gözetim Kararına İtiraz - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İdari Gözetim Kararına İtiraz - Dava Dilekçesi ….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN              :(Ad, Soyad, Kimlik No., Adres) VEKİLİ                          :Av.(Ad, Soyad, Adres) İTİRAZIN KONUSU    : …tarafından …..tarihinde müvekkilimiz h...

Çalışma İzni Başvurusunun Reddine İtiraz Dilekçesi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Çalışma İzni Başvurusunun Reddine İtiraz Dilekçesi - Dava Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                       :(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                          :Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI                 ...

Sınır Dışı Edilme (Deport) Kararına İtiraz - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Sınır Dışı Edilme (Deport) Kararına İtiraz - Dava Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA İTİRAZ EDEN              :(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                          :Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI                        : (Ad...

Sözleşmenin Feshi İhbarnamesi

İhtarname
Sözleşmenin Feshi İhbarnamesi İHBARNAME İHBAR EDENI : İHBAR EDİLEN : KONU : ……/……/….. Tarihli sözleşmenin feshini içerir bildirimdir. AÇIKLAMALAR : 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca …../……./…. Tarihinde ………. N...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor