Lütfen bekleyiniz...

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (2) Ankara Barosu Dergisi (15) Ankara Law Review (2) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (39) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (15) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (2) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (2) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (5) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (5) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (10) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (2) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (2) International Journal of Legal Progress (1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) İstanbul İktisat Dergisi (1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (10) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (1) Journal of Economy Culture and Society (1) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (3) Legal Hukuk Dergisi (18) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (7) Legal Mali Hukuk Dergisi (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (2) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (5) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (53) Mülkiye Dergisi (3) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (2) Tıp Hukuku Dergisi (6) Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi (1) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (1)

Yazar

Tarih

Yıl

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Düzenlemesinde Son Durum

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Düzenlemesinde Son Durum( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 16.05.2022 / “… Yaşam bir ıstaka, gelir vurur işte ömrünün coşkusuna. Sesinde çığlıklar boğulur ama, bağıramazsın… …” Yılm...
Türk Vatandaşlığının Kazanılması Taşınmaz Edinme Yoluyla Vatandaşlık Vatandaşlık Yabancıların Türk Vatandaşlığını Kazanması

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılmasında Son Durum

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılmasında Son Durum( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 06.01.2022 / 1. Düzenlemenin Son Şekli 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 46’ncı maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin u...
Yabancıların Vatandaşlık Kazanması Vatandaşlık Türk Vatandaşlığı İstisnai Vatandaşlık Taşınmaz Mal Edinimi İle Vatandaşlık Sermaye Yolu İle Vatandaşlık

Yabancıların Taşınmaz Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmalarında Son Durum

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Yabancıların Taşınmaz Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmalarında Son Durum( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 18.10.2021 / 1. Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Hadisesi Malum olduğu üzere, “Türk Vatandaşlığının...
Yabancıların Taşınmaz Edinimi Taşınmaz Mal Gayrimenkul Türk Vatandaşlığının Kazanılması Vatandaşlık Vatandaşlığın İstisnai Kazanımı Taşınmaz Değerlendirme Bilgi Sistemi TADEBİS Değerlendirme Raporu Taşınmaz Değerlendirme

Yabancıların Taşınmaz Edinme Yolu İle Türk Vatandaşlığını Kazanması Hakkında Temel Bilgiler

Legal BlogAv. Ali Emre DeşatYıl 2021
Yabancıların Taşınmaz Edinme Yolu İle Türk Vatandaşlığını Kazanması Hakkında Temel Bilgiler Yazar Adı: Av. Ali Emre Deşat Yayın Tarihi: 29.09.2021 / Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinimi “Yabancı” terimi, taşınmaz edinimi bakımından üç kategoride ...
Yabancı Taşınmaz Gayrimenkul Yabancı Ülke Vatandaşı Yabancı Uyruklu Kişiler Vatandaşlık Türk Vatandaşlığı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Yabancıların Gayrimenkul Satın Alması Yabancıların Türk Vatandaşlığını Edinmesi Gayrimenkul Satın Alma Yolu İle Vatandaşlık

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 15.09.2021 / Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Türk vatandaşlığı” başlıklı 66’ncı maddesine göre, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan ...
Vatandaşlık Türk Vatandaşlığı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Vatandaşlık Kazanma İstisnai Vatandaşlık Taşınmaz Satın Alma Yolu İle Vatandaşlık

Askerlik Yükümlülüğü Dahil Çok Vatandaşlığın Ortaya Çıkardığı Başlıca Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü İçin Yapılan Düzenlemeler

MakaleNuray EKŞİLegal Hukuk DergisiYıl 2020, Cilt 18, Sayı 212
Askerlik Yükümlülüğü Dahil Çok Vatandaşlığın Ortaya Çıkardığı Başlıca Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü İçin Yapılan Düzenlemeler Kategori: Anayasa Hukuku Kategori: Vatandaşlık Hukuku Yazar Adı: Nuray EKŞİ Yayın Tarihi: 01.08.2020 Yayın Adı: Lega...

Kamu Hizmetlerinden Yararlanmada Kadın-erkek Eşitliği

MakaleHilal ALBALİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2020, Cilt 11 , Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – İnÜHFD 11(1):213-227 (2020) Kamu Hizmetlerinden Yararlanmada Kadın-Erkek Eşitliği 213 KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMADA KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ * EQUALITY OF WOMEN AND MEN IN THE USE OF P...

Mülteci Ve Sığınmacılarla Sosyal Bütünleşme -kırıkkale İli Örneği-

MakaleAşkın TAŞTAN, Dolunay ŞENOLKırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2020, Cilt 10 , Sayı 2
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) Cilt 10, Sayı 2, Temmuz 2020, Sayfa 483-504 Kırıkkale University Journal of Social Sciences (KUJSS) Volume 10, No 2, July 2020, Pages 483-504 Makale Gönderim Tarihi: 01.02.2020 Makale Kabu...

Geçici Koruma Altındaki Sığınmacıların Sosyo-kültürel Durumunun Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Örneği

MakaleKenan TAZEFİDANKırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2020, Cilt 10 , Sayı 2
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) Cilt 10, Sayı 2, Temmuz 2020, Sayfa 505-518 Kırıkkale University Journal of Social Sciences (KUJSS) Volume 10, No 2, July 2020, Pages 505-518 Makale Gönderim Tarihi: 26.01.2020 Makale Kabul ...

Ioane Teıtıota Kırıbatı / Yeni Zelanda Davası Ve Bm İnsan Hakları Komitesi’nin İklim Mültecileri İle İlgili Tarihi Kararı

MakaleSibel SAFİDokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2020, Cilt 22 , Sayı 2
Ioane Teitiota Kiribati / Yeni Zelanda Davası ve BM İnsan Hakları … 509 IOANE TEITIOTA KIRIBATI / YENİ ZELANDA DAVASI VE BM İNSAN HAKLARI KOMİTESİ’NİN İKLİM MÜLTECİLERİ İLE İLGİLİ TARİHİ KARARI DOI: https://doi.org/10.33717/deu...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 24 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor