Lütfen bekleyiniz...

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (4) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (2) Ankara Barosu Dergisi (15) Ankara Law Review (2) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (39) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (15) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (2) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (2) Çalışma İlişkileri Dergisi (1) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (5) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (5) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (4) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (3) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (10) Gaziantep University Journal of Social Sciences (2) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi (2) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (2) International Journal of Legal Progress (1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) İstanbul İktisat Dergisi (1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (10) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (1) Journal of Economy Culture and Society (1) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (3) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (1) Legal Hukuk Dergisi (21) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (8) Legal Mali Hukuk Dergisi (3) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (2) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (5) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (53) Mülkiye Dergisi (3) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (1) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (2) Tıp Hukuku Dergisi (6) Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi (3) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (1)

Yazar

Tarih

Yıl

International Protection Status of Foreigners

Legal BlogDr. Kutlay Telli Yıl 2023
International Protection Status of Foreigners Yazar Adı: Dr. Kutlay Telli Yayın Tarihi: 11.08.2023 / It is important to underline at the outset that there have been numerous foreigners living or working in Turkey. Aliens face underlying challenges...
International International Protection International Protection Status Foreigners Work Permits Residence Permits Visa Working Conditions Living Conditions

Yurt Dışında Yaşayan ABD Vergi Mükelleflerinin Gelirlerinin Beyanı

Legal BlogYavuz Akbulak - SPK BaşuzmanıYıl 2023
Yurt Dışında Yaşayan ABD Vergi Mükelleflerinin Gelirlerinin Beyanı Yazar Adı: Yavuz Akbulak - SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 16.02.2023 Vergi mevsimi göz korkutucu olabilir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Gelir Yasası (Internal Revenue Code) ...
ABD Gelir Vergisi IRS Vergi Mükellefi Yurtdışı Gelir İstisnası Yurtdışında Yerleşik

Amerika Birleşik Devletleri’nde Gayrimenkul Sahibi Yabancılara İlişkin Başlıca Vergi Sorunları

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Amerika Birleşik Devletleri’nde Gayrimenkul Sahibi Yabancılara İlişkin Başlıca Vergi Sorunları( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 09.09.2022 / “İnsan, uçurumun kenarına varmadan kanatlanmaz.” Nikos Kazancakis (Yunan yazar, şair ve ...
ABD Amerika Birleşik Devletleri Gayrimenkul Vergi Sorunları

BES Kapsamında Yabancıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanımına İlişkin Esas ve Usuller

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
BES Kapsamında Yabancıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanımına İlişkin Esas ve Usuller( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 23.08.2022 / Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SOEDDK/Kurum), 08.08.2...
BES Bireysel Emeklilik Sistemi Yabancıların Türk Vatandaşlığı Kazanması Türk Vatandaşlığı

Uluslararası Hukukta Devletlerin Tanınması ve Tanınmayan Devletlerde Vatandaşlık Sorunu

Legal BlogAv. Muhammed Alparslan BudakYıl 2022
Uluslararası Hukukta Devletlerin Tanınması ve Tanınmayan Devletlerde Vatandaşlık Sorunu Yazar Adı: Av. Muhammed Alparslan Budak Yayın Tarihi: 16.08.2022 GİRİŞ Devletlerin tanınması, uluslararası hukukta en çok tartışmalı konulardan biridir. Ça...
Uluslararası Hukuk Devletin Tanınması Vatandaş Vatandaşlık Göç Hukuku

Anayasa Mahkemesinin Makul Sürede Yargılanma Hakkı İle İlgili Pilot Kararı Üzerine

Legal BlogAv. Hüseyin KöprülüYıl 2022
Anayasa Mahkemesinin Makul Sürede Yargılanma Hakkı İle İlgili Pilot Kararı Üzerine Yazar Adı: Av. Hüseyin Köprülü Yayın Tarihi: 25.07.2022 Anayasa Mahkemesi, uzun süren yargılamalar için pilot karar verdiği pilot karar 22.07.2022 tarihinde resmi...
Pilot Karar Makul Sürede Yargılanma Hakkı Uzun Süren Yargılamalar Nevriye Kuruç

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Düzenlemesinde Son Durum

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Düzenlemesinde Son Durum( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 16.05.2022 / “… Yaşam bir ıstaka, gelir vurur işte ömrünün coşkusuna. Sesinde çığlıklar boğulur ama, bağıramazsın… …” Yılm...
Türk Vatandaşlığının Kazanılması Taşınmaz Edinme Yoluyla Vatandaşlık Vatandaşlık Yabancıların Türk Vatandaşlığını Kazanması

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılmasında Son Durum

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılmasında Son Durum( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 06.01.2022 / 1. Düzenlemenin Son Şekli 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 46’ncı maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin u...
Yabancıların Vatandaşlık Kazanması Vatandaşlık Türk Vatandaşlığı İstisnai Vatandaşlık Taşınmaz Mal Edinimi İle Vatandaşlık Sermaye Yolu İle Vatandaşlık

Uluslararası Alanda Afganistan Sorunu: Taliban İktidarı, Afgan Mülteciler Ve Türkiye

MakaleErden KİŞİAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2022, Cilt 7, Sayı 1
AL–FARABI http://dergipark.gov.tr/farabi International Journal on Social Sciences ISSN 2564-7946 Arrival Date: 25.02.2022 Published Date: 25.03.2022 DOI: 10.46291/Al-Farabi.070102 Volume (7) Issue (1) Year (March 2022) Page 39...

Kent Ve Göçün Çoklu Aktörlerle Yönetişimi

MakaleŞeyma KARAMEŞEDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2022, Cilt 24, Sayı 4
Yayın Geliş Tarihi: 21.10.2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: 28.11.2022 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Online Yayın Tarihi: 26.12.2022 ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 27 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor