Lütfen bekleyiniz...

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
24.11.2023 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği
11.11.2023 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve 12178 Sayılı Kararı
11.11.2023 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve 12179 Sayılı Kararı
09.11.2023 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26.08.2023 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/08/2023 Tarihli ve 12036 Sayılı Kararı
20.07.2023 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği
13.04.2023 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7065)
05.04.2023 Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
24.02.2023 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6861)
21.01.2023 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/01/2023 Tarihli ve 11579 Sayılı Kararı
31.12.2022 Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14)
31.12.2022 Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği
10.12.2022 Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6513)
12.11.2022 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği
10.11.2022 Macaristan’ın Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6368)
31.10.2022 Çukurova Hava Limanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6321)
22.10.2022 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 12 Temmuz 2010 Tarihinde Belgrad’da İmzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6244)
15.09.2022 Tokat Havalimanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6042)
14.09.2022 İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Yönetmelik
08.09.2022 Geçici Barınma Merkezlerinin İşletilmesi ve Yönetilmesi Amacıyla Tefrik Edilen Ödeneğin Özel Hesaba Aktarılması, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi, Denetlenmesi ve Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.08.2022 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.08.2022 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5926)
27.07.2022 Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5887)
04.06.2022 Ukrayna Başta Olmak Üzere Eski Sovyetler Birliğini Oluşturan Cumhuriyetlerde Bulunan Ahıska Türkü Soydaşlarımızdan Türkiye’ye Gelmek İsteyenlerden, En Zor Durumda Olanlardan Başlamak Üzere, 2022 Yılında 1000 Ailenin İskânlı Göçmen Olarak Türkiye’ye Kabul Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5676)
27.05.2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/05/2022 Tarihli ve 10990 Sayılı Kararı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 13 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor